Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana wytycznych finansowania z EFS projektów zdrowotnych

Zmiana wytycznych finansowania z EFS projektów zdrowotnych fotolia.pl

Resort rozwoju przygotował korektę Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Kluczowe zmiany obejmują m.in: rezygnację ze stosowania limitu 15 proc. kwoty alokowanej na priorytet inwestycyjny (PI) 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się w regionalnym programie operacyjnym na realizację regionalnego programu zdrowotnego; zniesienie wymogu w prowadzenia edukacji prozdrowotnej wyłącznie przez osoby z określonym wykształceniem; doprecyzowanie pojęcia uczestników projektu w kontekście wymogu koncentrowania przedsięwzięć na dotarciu do kobiet, które na podstawie danych z centralnego systemu medycznego nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi.

Poza tym korekty objęły: 

  • dodanie zapisu, że działania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego odbywają się wyłącznie w systemie oportunistycznym, tj. bez wysyłania potencjalnym uczestnikom imiennych zaproszeń;
  • doprecyzowanie, że działania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego realizowane są wyłącznie na rzecz osób pracujących, uczących się lub posiadających miejsce zamieszkania na obszarze gminy wskazanej/gmin wskazanych w rekomendacjach Komitetu Sterującego jako tzw. biała plama;
  • wprowadzenie dodatkowych warunków realizacji projektów, w których działania realizowane będą na podstawie Programu profilaktyki raka jelita grubego koordynowanego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
  • aktualizację kwot stawek jednostkowych dotyczących usług zdrowotnych świadczonych w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego;
  • zmianę terminologiczna polegająca na zastąpieniu w całym tekście wytycznych pojęcia „osoba niesamodzielna” pojęciem „osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.

Uwagi do zaproponowanych zmian w wytycznych można zgłaszać do piątku 26 kwietnia.

Z projektem przewidzianych korekt można zapoznać się tutaj.

Pt., 12 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża