Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koroner pilnie poszukiwany

Koroner pilnie poszukiwany fotolia.pl

Do prekonsultacji trafił projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestrowaniu zgonów. Związek Powiatów Polskich od lat apelował o zmianę przepisów w niniejszym zakresie, bowiem te obecnie obowiązujące z uwagi na anachroniczność, nieadekwatne do dzisiejszych czasów regulacje i terminologię nie odpowiadają wymaganiom obecnych realiów, w tym stanowi prawnemu.

Projekt ustawy ma na celu stworzenie warunków gwarantujących poprawne określenie przyczyny śmierci, przez osobę inną niż sporządzającą kartę zgonu, zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10). Projekt ten określa zasady: stwierdzenia i potwierdzania zgonu, ustalania przyczyny zgonu oraz przeprowadzania badania pośmiertnego, nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności koronera, sporządzania karty zgonu, rejestracji zgonów oraz finansowania zadań związanych ze stwierdzaniem, potwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów.

Projekt ustawy zawiera wykaz czynności, które wykonuje się przy stwierdzaniu zgonu w miejscu ujawnieniu ciała osoby bez oznak życia. Osobami właściwymi do stwierdzania zgonu będą: lekarz POZ sprawujący opiekę nad osobą, której zgon ma być stwierdzony, jeżeli zespół ten ma siedzibę na obszarze gminy, w którym zgon osoby ma być stwierdzony, lekarz sprawujący opiekę medyczną w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym zgon ma być stwierdzony, lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, w przypadku gdy ujawnienie ciała osoby bez oznak życia nastąpiło na obszarze i w czasie jego działania, lekarz sprawujący opiekę medyczną w podmiocie, w którym zgon ma być stwierdzony, w innym niż podmiot leczniczy, lekarz specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego albo ratownik medyczny podstawowego zespołu ratownictwa medycznego oraz lekarz, z którym zwarta została przez wojewodę umowa o wykonywanie czynności koronera na danym obszarze, zwany koronerem.

Koroner uprawniony będzie do stwierdzania zgonów, z tym, że stwierdzenie zgonu przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz lekarza sprawującego opiekę medyczną w podmiocie innym niż podmiot leczniczy, w którym zgon ma być stwierdzony, będzie wymagało potwierdzenia przez koronera.

Dalsze przepisy regulują sprawy dotyczące nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności koronera. Wykaz koronerów prowadzić będzie wojewoda. Zadaniem wojewody będzie udostępnianie tego wykazu podmiotom leczniczym oraz innym jednostka organizacyjnym w tym Policji, prokuraturze, straży pożarnej, zakładom medycyny sądowej itd.

Koronerem będzie mógł zostać lekarz, który spełni następujące warunki: ma prawo do wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiada specjalizację z zakresu medycyny sądowej, patomorfologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej albo co najmniej 3- letni staż pracy w zawodzie lekarza oraz odbył szkolenie w zakładzie sądowym uczelni medycznej.

Karta zgonu zgodnie z projektem ustawy ma składać się z trzech części przeznaczonych do zarejestrowania zgonu, dla administracji cmentarza oraz dla potrzeb statystyki publicznej.

Koronerowi będzie przysługiwało za każdorazowe stwierdzenie zgonu 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania. W przypadku konieczności dojazdu koronerowi przysługiwał będzie zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach o należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Na przyjęcie ustawy z całą pewnością przyjdzie jeszcze poczekać, jednak przedstawienie konkretnego projektu, stanowi krok milowy w niniejszej sprawie.

Związek Powiatów Polskich za pośrednictwem ANKIETY zlokalizowanej TUTAJ zbiera uwagi do ww. projektu.

Czw., 28 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek