Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szpital powiatowy przedmiotem referendum lokalnego

Szpital powiatowy przedmiotem referendum lokalnego fotolia.pl

Przedmiotem referendum może być działalność szpitala, który jest spółką prawa handlowego. Istotną okolicznością jest bowiem to, że niezależnie od prawnej formy organizacyjnej takiego szpitala, jego funkcjonowanie związane jest z obowiązkiem realizacji zadań własnych powiatu w zakresie ochrony zdrowia, co jest zagadnieniem jednym z najbardziej istotnych jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczności samorządowej na szczeblu lokalnym- tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. II OSK 2303/17.

Mieszkańcy powiatu złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum  lokalnego w sprawie dalszego funkcjonowania szpitala prowadzonego w formie spółki prawa handlowego. W referendum miało zostać zadane pytanie „Czy chcesz aby w (wymieniona miejscowość) nadal funkcjonował szpital o niezmniejszonym zakresie usług medycznych?”. Rada Powiatu uchwałą odrzuciła wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego. Mieszkańcy zaskarżyli niniejszą uchwałę do sądu administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wskazał, że powiat jest jedynym udziałowcem przedmiotowego szpitala, który obecnie funkcjonuje w obrocie prawnym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To, że przedmiotowy szpital uzyskał w znaczeniu cywilistycznym osobowość prawną jako osoba prawna, na gruncie prawa administracyjnego nie oznacza, że nie realizuje zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej. 

Powiat posiada 100% udziałów, co pozwala na stwierdzenie, że w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, a więc na gruncie prawa administracyjnego, powiat prowadzi podmiot leczniczy, którym jest przedmiotowy szpital.

Jednak, pytanie referendalne dotyczące szpitala, nie precyzuje zakresu usług medycznych jakie miałyby podlegać niezmniejszeniu. Trudno jest oczekiwać, że każdy mieszkaniec powiatu jako uprawniony do wzięcia udziału w referendum szczegółowo zna zakres oferowanych obecnie świadczeń w szpitalu. Ponadto takie niedoprecyzowanie może powodować określone skutki, np. w przypadku ewentualnej zmiany tego zakresu usług w trakcie postępowania referendalnego. Może zatem powstać kolejna wątpliwość jakiego zakresu usług dotyczy pytanie i w oparciu o jaką datę należałoby ustalić owy zakres usług. Oznacza to, że takie niedoprecyzowanie może wprowadzić potencjalnych uczestników referendum w błąd co do rzeczywistych jego skutków.

Ocena ta zaś oznacza, że rada powiatu niewadliwie wydała zaskarżoną uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców o przeprowadzenie na wniosek mieszkańców referendum lokalnego dotyczącego dalszego funkcjonowania szpitala. Postawione bowiem przez inicjatorów referendum pytanie nie spełnia wymogu formalnego dotyczącego jego treści. Warunkiem przeprowadzenia referendum jest prawidłowo sformułowana treść pytania poddawanego pod głosowanie, z którego w sposób jednoznaczny musi wynikać, w jakiej sprawie mają zdecydować mieszkańcy. Pytanie referendalne musi zawierać pełne i rzetelne informacje w sprawie oraz nie może prowadzić do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem.

Dodatkowo należy wskazać, że dokonana powyżej ocena nie wyklucza w ogólności możliwości przeprowadzenia referendum w sprawie niniejszego szpitala, co jednak wymaga odpowiedniego sformułowania pytania referendalnego i w związku z tym spełnienia pozostałych wymogów formalnych wniosku w sprawie referendum lokalnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2017 r., sygn. II OSK 2303/17.

Źródło: CBOSA

Pt., 15 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek