Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tylko nagła choroba przyczyną przywrócenia terminu

Tylko nagła choroba przyczyną przywrócenia terminu fotolia.pl

Nawet najpoważniejsza choroba o charakterze przewlekłym nie może być wystarczającym powodem warunkującym możliwość przywrócenia terminu, tylko nagła choroba stanowi przesłankę do przywrócenia terminu, jednak nawet w przypadku choroby nagłej spełnione muszą zostać określone warunki. Przede wszystkim choroba musi mieć charakter niespodziewany- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, sygn. II SA/Sz 1131/18.

W dniu 19 grudnia 2018 r. skarżący wniósł zażalenie na postanowienie sądu z dnia 3 grudnia 2018 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Uzasadniając wniosek wyjaśnił, że od maja 2018 r. cierpi z powodu urazu kolana. Ma duży obrzęk uniemożliwiający chodzenie. Ponadto, od sierpnia 2018 r. ma problemy z oddychaniem, bezdechy i jest na silnych lekach zakłócających orientację w czasie. Do wniosku skarżący dołączył skierowanie do poradni specjalistycznej z dnia 8 maja 2018 r. oraz historię zdrowia i choroby z dnia 9 maja 2018 r. poświadczone za zgodność z oryginałem i badanie z dnia 13 listopada 2018 r. i opisu badania RTG klatki piersiowej. Wówczas został wezwany przez sąd do wyjaśnienia w jakiej konkretnej dacie ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.

Skarżący wyjaśnił, że datą ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia zażalenia jest data wniesienia wniosku o przywrócenie terminu (tj. 19 grudnia 2018 r.). Wskazał, że wówczas poprawiło się jego samopoczucie związane z poprawą stanu zdrowia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił przywrócenia terminu, wskazując, że skarżący nie uprawdopodobnił, że uchybienie terminowi spowodowane było okolicznościami niezawinionymi przez niego. Ponadto w ocenie sądu, przedłożone zaświadczenie lekarskie wskazuje, że w dniu 8 maja 2018 r. skarżący doznał urazu kolana, nie uprawdopodobnił jednakże, że w dniach od 11 grudnia 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r. (czyli w terminie 7 dni do wniesienia zażalenia) pozbawiony był możliwości działania ze względu na zły stan zdrowia. Podobnie, pismo zatytułowane "Informacja" z dnia 19 grudnia 2018 r. wskazuje na to, że do podnoszonej przez skarżącego okoliczności zabiegu chirurgicznego doszło pod koniec sierpnia 2018 r., ale nie potwierdza, że w wyżej wskazanym okresie, otwartym do złożenia zażalenia, współistniejące z tym faktem pogorszenie stanu zdrowia skarżącego spowodowało u niego niemożność podjęcia jakichkolwiek działań, w tym złożenia zażalenia.

W związku z tym, że skarżący takich dokumentów nie przedłożył, nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie jego wniosku, ponieważ nie ma podstaw do uznania, że uchybienie terminowi było niezawinione, a nie spowodowane brakiem należytej dbałości o swoje sprawy.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. II SA/Sz 1131/18.

Źródło: CBOSA

Sob., 9 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek