Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Objaśnienia prawne wsparciem przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą

Objaśnienia prawne wsparciem przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą fotolia.pl

20 lutego br. Rzecznik Praw Pacjenta wydał objaśnienia prawne: „Udostępnianie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej – zagadnienia praktyczne”.

Celem publikacji jest wsparcie wszystkich przedsiębiorców, wykonujących działalność leczniczą, w realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej i w konsekwencji zabezpieczenie interesów pacjentów.

Dokument ten może stanowić również cenną wskazówkę dla innych podmiotów oraz pacjentów.

Nieodzownym elementem wykonywanej działalności leczniczej jest realizacja praw pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta, jako organ właściwy w tym zakresie, uwzględniając uwidocznione na przestrzeni lat problemy w stosowaniu przepisów odnoszących się do prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, z własnej inicjatywy opracował objaśnienia prawne dotyczące tego prawa pacjenta. Koncentrują się one na zagadnieniach praktycznych związanych z prowadzeniem, przechowywaniem i udostępnieniem dokumentacji medycznej, w zakresie których Rzecznik najczęściej identyfikował nieprawidłowości w placówkach medycznych. Podstawą opracowania objaśnień prawnych jest przede wszystkich orzecznictwo sądów administracyjnych zapadłe na tle prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców stosowne organy administracji publicznej dążą do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej. Instrumentem prawnym służącym do osiągnięcia tego celu są w szczególności objaśnienia prawne, które mogą zostać wydane przez ww. organy, dotyczące przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej oraz praktycznego stosowania tych przepisów. Rzecznik Praw Pacjenta jako jeden z pierwszych organów władzy publicznej opracował taki dokument.

Adresatami objaśnień prawnych są przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą. Niewątpliwie jednak szeroki zakres przedstawionego materiału, prezentujący właściwe sposoby przestrzegania zbiorowych praw pacjentów powinien zostać uwzględniony przez wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

Objaśnienia prawne zostały zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rzecznika Praw Pacjenta w zakładce „Objaśnienia prawne”.

Wt., 26 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska