Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o świątecznych dyżurach aptecznych

WSA o świątecznych dyżurach aptecznych fotolia.pl

Szczególna rola apteki nie może być podstawą do nadmiernego obciążenia obowiązkiem pracy we wskazanych porach i nie może mieć charakteru dobrowolnego. Ustawodawca dając organom samorządowym kompetencję do określania pracy we wskazanych porach wskazał na przesłankę, którą winny się kierować: „dostosowania do potrzeb ludności”. Zobowiązał też organy do zasięgnięcia w tej kwestii opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie sygn. III SA/Kr 113/18.

Niniejsze orzeczenie zapadło w sprawie, w której skarżąca apteka zaskarżyła uchwałę rady powiatu w sprawie ustalenia dyżurów świątecznych i nocnych. W ocenie skarżącej uchwała ta stanowi ingerencję w jej działalność, w związku z tym ustalone w niej zasady pełnienia dyżurów powinny mieć charakter proporcjonalny i adekwatny do zapewnienia ludności dostępu do usług farmaceutycznych.

Przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek rada powiatu powinna uwzględnić uwarunkowania danego powiatu, tj.: liczba ludności, układ urbanistyczny, zagęszczenie zabudowy mieszkalnej, umiejscowienie placówek udzielających świadczenia lecznicze, skomunikowanie pomiędzy miejscowościami powiatu, dostęp do transportu publicznego. Tymczasem zaskarżona uchwala została przyjęta bez przeprowadzenia jakichkolwiek ustaleń we wskazanym zakresie.

Strona skarżąca podkreśliła, że uchwała rady powiatu do pełnienia nocnych i świątecznych dyżurów zostały zobligowane aż trzy apteki ogólnodostępne na terenie powiatu. Wskazała również, że mała liczba ludności i fakt, że miejscowość, w której apteka prowadzi działalność  nie jest siedzibą powiatu, skutkuje ze znacznymi problemami z zatrudnieniem personelu a koszty zatrudnienia farmaceutów są całkowicie nieadekwatne do znikomego zainteresowania świadczeniami apteki podczas nocnych i świątecznych dyżurów. Apteka podkreśliła, że w trakcie dyżurów nocnych z jej usług często nie korzysta żaden pacjent bądź farmaceuta przez cały dyżur obsługuje jedną lub kilka osób. Okręgowa Izba Aptekarska w opinii do uchwały wskazała również, że podobnie jak w latach ubiegłych nie widzi podstaw i konieczności do pełnienia dyżurów przez apteki, w miejscowości, w której działalność prowadziła skarżąca.

Sąd uznał za zasadny zarzut strony skarżącej, iż zaskarżona uchwałą pozbawiona jest uzasadnienia. Brak uzasadnienia wyklucza możliwość jakiejkolwiek polemiki z postanowieniami uchwały. Skoro samorząd aptekarski wyraził opinię negatywną co do projektu uchwały, organ winien ustosunkować się do powyższego stanowiska i wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnia  uwag organu samorządu aptekarskiego.

Mając na uwadze stan sprawy, WSA stwierdził, ze zaskarżona uchwała, w zakresie objętym skargą, została podjęta z naruszeniem norm prawa materialnego, gdyż nie pozwala na ocenę, czy uwzględniono przesłanki wskazane w art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne, a także czy nie pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji RP wprowadzając zbędne obciążenia w stosunku do strony skarżącej jako właściciela apteki ogólnodostępnej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2018 r., sygn.. III SA/Kr 113/18.

Źródło: CBOSA

Sob., 9 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek