Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zachowaniu tajemnicy informacji po śmierci pacjenta

Zmiany w zachowaniu tajemnicy informacji po śmierci pacjenta fotolia.pl

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw. Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą głównie informacji związanych z pacjentem po jego śmierci.

Celem ustawy jest zmiana przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawody medyczne. Na mocy przedmiotowej ustawy dostęp osób bliskich do tych informacji zostanie poddany kontroli sądowej, co zapewni ochronę prywatności zmarłego pacjenta po jego śmierci. Wyeliminowane zostaną bardzo nieprecyzyjne przepisy, których realizacja powoduje ogromne problemy, a wielokrotnie w praktyce bliscy osoby zmarłej nie mają możliwości uzyskania niezbędnych informacji.

Ustawa przewiduje, że pacjent może za życia wyrazić sprzeciw wobec dostępu do medycznej informacji o nim. Sprzeciw ten winien być wówczas dołączony do dokumentacji medycznej. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna będzie udostępniana także osobie bliskiej, chyba że inna osoba bliska sprzeciwi się jej udostępnieniu lub pacjent sprzeciwił się temu za życia. W razie sporu między bliskimi osobami co do dostępu do informacji medycznej i pacjencie po jego śmierci, zgodę na dostęp na wniosek zainteresowanej osoby bliskiej albo lekarza udzielał będzie sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Lekarz może wystąpić do sądu także w razie wątpliwości, czy osoba zainteresowana jest rzeczywiście osobą bliską dla pacjenta. Sąd może także określić zakres udzielanej informacji. Jeżeli ujawnieniu informacji sprzeciwił się pacjent za życia, ustala się, że na wniosek osoby bliskiej sąd może wyrazić zgodę na ujawnienie tej tajemnicy, określając jednocześnie zakres tego ujawnienia, jednak jedynie gdy występuje jedna z dwóch przesłanek. Przesłanki warunkujące udzielnie zgody w takiej sytuacji to ochrona życia, zdrowia osoby bliskiej czy osób bliskich w celu dochodzenia odszkodowania albo zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta.

Ustawa ustanawia ramy działania sądu w przedmiotowych sprawach. Sąd będzie badał interesy uczestników postępowania, rzeczywiste więzi osób bliskich zmarłemu patentowi, treść wyrażonej przez niego za życia woli i okoliczności zgłoszenia sprzeciwu za życia.

Źródło: www.prezydent.pl

Pt., 25 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek