Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nierówne traktowanie w służbie zdrowia

Nierówne traktowanie w służbie zdrowia fotolia.pl

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia, wystosował do Pana Łukasza Szumowskiego - Ministra Zdrowia list z żądaniem równego traktowania wszystkich grup zawodowych pracujących w jednostkach służby zdrowia.

Związek zwraca uwagę na całkowite pominięcie tzw. grup zawodowych niemedycznych tj. administracji, obsługi, obsługi technicznej, techników analityki medycznej RTG, techników farmacji, sekretarek medycznych oraz statystyków w gwarantowanym wzroście wynagrodzeń dla tzw. personelu średniego oraz lekarzy, na podstawie ustawy z 05.07.2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W liście Związek zwraca uwagę, iż od wielu lat pracownicy zawodów niemedycznych pomijani są w ustawowym zapewnieniu odpowiedniego wzrostu wynagrodzeń. Zdaniem Związku, jest to niezrozumiałe z uwagi na fakt, że bez ich zaangażowania szpitale nie mogłyby sprawnie funkcjonować a proces leczenia chorych byłby nieskuteczny.

Dyrektorzy szpitali, zobligowani ustawami i rozporządzeniami, wszystkie środki finansowe przeznaczają na wzrost podwyżek dla uprzywilejowanych ustawowo grup zawodowych, co uniemożliwia sprawiedliwy wzrost wynagrodzenia dla wszystkich grup pracowników. Dyrektorzy placówek, tłumaczą, iż środki przekazywane przez Ministerstwo, nie pokrywają w całości wzrostu wynagrodzeń, co powoduje pogarszanie się sytuacji finansowych placówek a w konsekwencji złej kondycji finansowej jednostek, nie ma więc mowy o podwyżkach wynagrodzeń dla pozostałych grup pracowniczych.

Zdaniem Związku, przyznawanie podwyżek tylko grupom zawodowym, związanym z zawodami medycznymi jest czystą dyskryminacją i niesprawiedliwością. System ochrony zdrowia powinien uwzględniać równe traktowanie pracowników wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w szpitalach w zakresie pracy i płacy.

Zrealizowanie podwyżek zgodnie z wymienionymi już ustawami i rozporządzeniem w sposób drastyczny zróżnicowało zarobki pracowników zatrudnionych w szpitalach - zatarła się różnica w płacy zasadniczej pomiędzy np. młodą, niedoświadczoną pielęgniarką a pracownikiem niemedycznym mającym wyższe wykształcenie i wieloletni staż pracy.

Związek zwraca również uwagę, iż nierówne traktowanie pracowników szpitali powoduje powstawanie konfliktów i napięć, pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi. Wynagrodzenie pracowników niemedycznych zaś, powinno być porównywalne z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach w innych sektorach gospodarczych i administracyjnych w kraju.

Pt., 21 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek