Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NIK o zapobieganiu i leczeniu depresji

NIK o zapobieganiu i leczeniu depresji fotolia.pl

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z wynikami kontroli, przeprowadzonej w samorządach, odnośnie realizacji zadań związanych z depresją. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat, depresja stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. Na świecie na zaburzenie te choruje około 320 mln osób.

W Polsce u 3 proc. mieszkańców w wieku produkcyjnym, wystąpił przynajmniej jeden epizod depresyjny. Wskaźnik depresji rośnie wraz z wiekiem. Na depresję cierpiało 5 proc. osób w wieku powyżej 50 roku życia, w grupie dzieci i młodzieży 6-12 lat, wskaźnik ten wynosił 2 proc. Depresja to także problem samobójstw. Według danych Policji liczba samobójstw w roku 2017 wynosiła aż 5 276 (w tym samobójstwo popełniło 751 kobiet i 4 524 mężczyzn). Porównanie wskaźniku samobójstw na 100 tys. mieszkańców w 2015 r. w odniesieniu do 22 państw europejskich, wskazało, że wskaźnik wyższy niż Polska (13,5 osoby na 100 tys. mieszkańców), wystąpił tylko w 6 krajach: na Węgrzech, w Estonii, w Belgii, na Litwie, w Słowenii i na Łotwie).

Zdaniem NIK, pomimo, iż depresja staje się coraz poważniejszym problem zdrowotnym i społecznym, to działania służące jej profilaktyce i leczeniu realizują tylko niektóre samorządy. Większość środków wydawana jest na doraźną, jednorazową pomoc, a nie na kompleksowe programy zdrowotne.

Zgodnie z raportem przedstawionym przez NIK:

  • samorządy były przygotowane organizacyjnie do realizacji zadań związanych z depresją,
  • samorządy w większości rzetelnie identyfikowały potrzeby zdrowotne w zakresie depresji. W większości samorządy realizowały zadania związane z depresją poza programami polityki zdrowotnej.

Społeczność lokalna była informowana o działaniach JST, związanych z depresją, jednak większość JST nierzetelnie analizowało efekty działań związanych z depresją. Wybór realizatorów zadań obejmujących problematykę depresji nie zawsze był prawidłowy. Potrzeby społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki i leczenia depresji były nie w pełni zabezpieczone.

Spośród sześciu skontrolowanych przez NIK samorządów, jedynie w trzech (w województwach Małopolskim, Łódzkim i Mazowieckim) opracowano i wdrożono rozwiązania dotyczące zapobiegania i leczenia depresji w formie kompleksowych programów polityki zdrowotnej. Zakładane w nich  cele osiągnięto jedynie w Małopolsce.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że działania samorządów w zakresie profilaktyki i leczenia depresji nie były dostosowane do zapotrzebowania, lecz możliwości finansowych. Zainteresowanie udziałem w formach wsparcia było wyższe od oferowanej pomocy. W przedsięwzięciach brało udział więcej chętnych niż było to zaplanowane w umowach na ich realizację.  

Aż o dziewięć miesięcy opóźnił się start organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji. Kampania społeczna planowana na lata 2018-2020 miała pojawić się w mediach na początku tego roku. Tak się jednak nie stało, gdyż do końca 2017 r. nie udało się przygotować jej hasła reklamowego. Oficjalnie kampania wystartowała 3 października 2018 r. Zdaniem NIK, skrócenie kampanii o wiele miesięcy jest niekorzystne w punktu widzenia realizacji jej głównego celu, czyli wzrostu poziomu świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych.

Źródło: nik.gov.pl

Czw., 13 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek