Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odwołanie członków rady społecznej w trakcie kadencji

Odwołanie członków rady społecznej w trakcie kadencji fotolia.pl

Nieokreślenie w statucie okoliczności odwołania członków rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed upływem kadencji czyni radę społeczną tworem fikcyjnym, uniemożliwiając jej realizację ustawowo określonych zadań. Ciało, jakim jest rada społeczna nie zostałoby powołane i wyposażone w określone w ustawie zadania i kompetencje po to, aby następnie przed upływem kadencji w sposób dowolny zezwolić na odwołanie jej członków. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 4 października 2018 r. sygn. IV SA/Wr 308/18. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

Z uzasadnienia uchwały wynikało jedynie, że kierownictwo ZP ZOZ zwróciło się z wnioskiem o rozważenie ograniczenia liczby członków rady społecznej i wniosek ten został przez radę gminy uwzględniony. Sąd wskazał, że w efekcie odwołanie członków rady społecznej przed upływem kadencji mogło nastąpić np. z braku woli współpracy ze strony kierownika podmiotu leczniczego z poszczególnymi członkami rady.

Sąd zauważył, że jeżeli Rada Gminy uznała, że należy dokonać zmian w składzie rady społecznej przed upływem kadencji, powinna była w pierwszej kolejności podjąć działania celem uzupełnienia zapisów statutu ZP ZOZ i określenia okoliczności odwołania członków rady społecznej przed zakończeniem kadencji. Skoro zapisy statutu nie zostały uzupełnione o wskazane okoliczności, to brak było podstaw prawnych do odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji rady. Odwołania członków rady społecznej nie usprawiedliwia również ograniczenie w trakcie trwania kadencji rady liczby jej członków. Takie działanie nie znajduje oparcia w zapisach statutu i art. 42 ust 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej. Sąd zauważył również, że rada gminy w żaden sposób nie uzasadniła, dlaczego odwołani zostali akurat wymienieni w zaskarżonej uchwale członkowie rady społecznej spośród 14 członków rady.

Źródło: CBOSA

Niedz., 11 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel