Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dokumentacja medyczna jednak nie w postaci elektronicznej

Dokumentacja medyczna jednak nie w postaci elektronicznej fotolia.pl

Z ogólnych warunków umów zawieranych ze świadczeniodawcami zniknie obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej historii choroby oraz historii zdrowia i choroby. Projekt rozporządzenia został właśnie skierowany do konsultacji publicznych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524):

  1. historii choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
  2. historii zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieką zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.

Ministerstwo Zdrowia wskazało, że świadczeniodawcy nie są obecnie dostatecznie przygotowani do wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej historii choroby oraz historii zdrowia i choroby. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

Sob., 27 Prn. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel