Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Słuszne podwyżki. Ale sposób ich realizacji już nie

Słuszne podwyżki. Ale sposób ich realizacji już nie fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego stanowczo sprzeciwia się działaniom organów państwa, które poprzez niezapewnienie wystarczających środków na pokrycie kosztów realizacji zawartych z pracownikami sektora zdrowotnego porozumień i obietnic.

Działania te mogą spowodować dezorganizację sytemu ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali powiatowych oraz miejskich, a także i ich organów tworzących – samorządów terytorialnych.

Jak wynika ze stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z 26 września 2018 r. w sprawie wejścia w życie rozporządzeń ministra zdrowia realizujących podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy.

Starostowie tłumaczą w nim, że minister zdrowia wydał rozporządzenie będące realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Samorządem Pielęgniarek i Położnych.

- Samo porozumienie, w związku ze słusznymi roszczeniami płacowymi pielęgniarek i położnych, jest działaniem, które popieramy, jednakże sposób jego realizacji budzi kategoryczny sprzeciw. – czytamy w stanowisku.

A to dlatego, że w związku z wejściem w życie od 1 września 2018 r. rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2018 r., w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.1681) Narodowy Fundusz Zdrowia proponuje podmiotom leczniczym kwotę 1600 zł dodatku na jeden etat pielęgniarki lub położnej a ostateczna realizacja porozumienia i związanych z tym rozporządzeń będzie kosztować 2100 zł w opiece stacjonarnej oraz 1720 zł w opiece ambulatoryjnej. Wynikać ma to z konieczności pokrycia kosztów pochodnych związanych z podwyżkami. Podpisanie aneksów do umów przygotowanych przez NFZ, nie zabezpieczających pełnej kwoty podwyżek dla pielęgniarek i położnych, zobowiąże w ocenie Konwentu podmioty lecznicze do pokrycia tej różnicy, a ten fakt z kolei, przyczyni się do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej tych podmiotów.

Na aspekty związane z organizacją udzielania świadczeń oraz rentowności i płynności finansowej podmiotów leczniczych, zdaniem małopolskich starostów, wpłynie także realizacja zapisów Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności zakaz realizacji przez lekarzy całodobowych i całodziennych świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach leczniczych oraz niepewność odnośnie otrzymania przez podmioty lecznicze wystarczającej ilości środków na wynagrodzenia lekarzy wynikające z zapisów tej ustawy.

Dlatego samorządowcy protestują przeciwko takiemu sposobowi realizacji porozumień i zobowiązań Państwa wobec pracowników ochrony zdrowia i apelują o pilne zwiększenie finansowania podmiotów leczniczych, w sposób, który w pełni pokryje koszty wprowadzonych ww. ustawami rozwiązań.

Niedz., 14 Prn. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska