Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w skierowaniach oraz wpisach na listę oczekujących

Zmiany w skierowaniach oraz wpisach na listę oczekujących fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Resort zdrowia wskazuje, że w chwili obecnej art. 5 pkt 32b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  zawiera definicję skierowania, która zakłada, że skierowanie jest co do zasady dokumentem w postaci elektronicznej, natomiast w enumeratywnie wskazanych przypadkach ma ono postać papierową. Zastosowana typologia nie jest jednak właściwa i budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, bowiem katalog skierowań w postaci papierowej  ma niejednolity charakter. Wskazano również, na brak regulacji w zakresie sposobu dokonywania wpisu na listę oczekujących na udzielnie świadczenia w przypadku skierowania w postaci elektronicznej oraz brak regulacji dotyczącej zasad wpisywania pacjentów na listę oczekujących na podstawie skierowania w postaci elektronicznej, w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Projekt przewiduje wskazanie wprost w ustawie o świadczeniach rodzajów skierowań, które będą wystawiane w postaci elektronicznej tj. skierowań na:

  1. świadczenia z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
  2. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
  3. leczenie szpitalne.

W przypadku, gdy pacjent otrzyma skierowanie w postaci elektronicznej, po tym jak udostępni wybranemu świadczeniodawcy klucz dostępu  do skierowania w postaci elektronicznej albo kod dostępu oraz numer PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, świadczeniodawca ma dokonać wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu skierowania w systemie teleinformatycznym Platformy P1.

W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie, wpisanie na listę oczekujących na udzielenie świadczenia  będzie następowało na podstawie informacji o wystawionym skierowaniu, o której mowa w art. 59b ust. 1 tej ustawy.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Sob., 18 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel