Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie: pieniądze na e-zdrowie

Warmińsko-mazurskie: pieniądze na e-zdrowie fotolia.pl

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs w ramach działania 3.2 regionalnego programu operacyjnego Warmii i Mazur. Podmioty lecznicze będą mogły składać wnioski od 30 sierpnia do 29 września. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji. Na konkurs zarząd przeznaczył 18,7 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres możliwych do zgłoszenia w konkursie przedsięwzięć obejmuje kilka opcji. Po pierwsze, tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem technologii informatycznych, służących wymianie informacji i danych pomiędzy pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, pomiędzy personelem medycznym oraz komunikujących się z ogólnymi systemami informacji medycznej. Po drugie możliwe jest dofinansowania na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. I po trzecie, wprowadzanie w podmiotach leczniczych systemów udostępniania informacji o planowanych świadczeniach i wymianę danych w elektronicznej dokumentacji medycznej w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w wyroby.

Autorzy konkursu podkreślają, że wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem platformy tzw. P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) oraz dwustronną komunikację z platformą P2 (Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych). W ramach realizacji każdego z typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja. Możliwe jest finansowanie wsparcia szkoleniowego, ale jako wyłącznie jako element uzupełniający projektów.

Preferencje

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarze strategicznej interwencji "obszary o słabym dostępie do usług publicznych", wynikające ze strategii Wielkich Jezior Mazurskich; przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie; przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania.

Więcej na temta konkursu można dowiedzieć się tutaj.

Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Pt., 3 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża