Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Korekty w ryczałcie

Korekty w ryczałcie fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt ma na celu umożliwienie zastosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia również w odniesieniu do świadczeniodawców, w przypadku których ważność certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem danego okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji. Warunkiem zastosowania wobec świadczeniodawcy odpowiedniego współczynnika korygującego wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia w danym okresie planowania będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Tabeli nr 2 w rubrykach nr 4 i 5 załącznika do rozporządzenia proponuje się wprowadzenie doprecyzowania, iż odpowiednio wzrost lub spadek liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń ambulatoryjnych należy ustalać przy uwzględnieniu długości porównywanych okresów, tj. okresu obliczeniowego i okresu porównawczego.

Projekt dostępny jest tutaj.

Sob., 23 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel