Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowy - Główny Inspektor Farmaceutyczny

Nowy - Główny Inspektor Farmaceutyczny fotolia.pl

Na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego został powołany Paweł Piotrowski. W imieniu premiera nominację wręczył mu minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Paweł Piotrowski jest absolwentem Wydziału Farmacji Warszawskiej Akademii Medycznej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym na różnych stanowiskach, pracował m.in. na rzecz samorządu aptekarskiego. W latach 2006 –2007 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego obejmuje m.in.:

  • ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej,
  • koordynację i kontrolę wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych,
  • możliwość wydawania wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym poleceń dotyczących podjęcia konkretnych czynności w zakresie ich merytorycznego działania z zastrzeżeniem spraw objętych wydawaniem decyzji jako organu I instancji, a także możliwość żądania od nich informacji w całym zakresie działania Inspekcji Farmaceutycznej,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych,
  • w ramach państwowych badań jakości produktów leczniczych sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych znajdujących się w obrocie, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami obrotu hurtowego produktami leczniczymi i pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnej,
  • dokonywanie analizy skali, przyczyn i skutków braku dostępności do produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w zakresie sprawowanego nadzoru nad obrotem tych produktów, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Źródło: gif.gov.pl oraz medexpress.pl

Czw., 7 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Dawid Kulpa