Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Moment rozpoczęcia działalności leczniczej

Moment rozpoczęcia działalności leczniczej fotolia.pl

Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 103 ustawy o działalności leczniczej, jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia legalnej działalności leczniczej.

Jak jednak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 31 stycznia 2018 r., (II SA/Ke 643/17) przepisy nie nakazują rozpoczęcia wykonywania tej działalności w dniu dokonania wpisu, zwłaszcza jeżeli podmiot wskazał termin rozpoczęcia działalności leczniczej przypadający na dzień późniejszy.

W żadnym razie nakazu takiego nie można wyprowadzać z przepisów nakładających na podmioty lecznicze (świadczeniodawców) obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.l. oraz art. 136b ust. 1 pkt 1 ustawy z o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Sąd podkreślił także, że z dniem wpisu do rejestru, podmiot leczniczy staje się podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 u.d.l., a więc świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który nie rozpoczął jeszcze wykonywania tej działalności, a więc nie rozpoczął świadczenia usług medycznych.

Orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA 

Niedz., 10 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka