Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podwyżki w ratownictwie medycznym

Podwyżki w ratownictwie medycznym fotolia.pl

Do konsultacji społecznych skierowano projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, której celem jest wprowadzenie dodatków do wynagrodzeń dla osób pracujących w systemie ratownictwa medycznego.

Zgodnie z przedłożonym projektem ratownikowi medycznemu wykonującemu zawód w zespole ratownictwa medycznego lub w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorowi medycznemu i pielęgniarce systemu, wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, o którym mowa w art. 133 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przysługuje dodatek w wysokości 800 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu. Osobom wykonującym zawód w niepełnym wymiarze czasu pracy, dodatek ma przysługiwać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z art. 2 projektu, dodatek ma przysługiwać od dnia 1 stycznia 2019 r. i ma uwzględniać dodatki przyznane po dniu 1 lipca 2017 r., z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 151(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks prac, oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy o działalności leczniczej. Przepis ma wykluczyć dublowanie się dodatków. Większość dysponentów zespołów ratownictwa medycznego przyznała bowiem dodatki dla ratowników medycznych od dnia 1 lipca 2017 r. w wysokości 400 zł, a od dnia 1 stycznia 2018 r. o kolejne 400 zł, niezależnie od dodatków przysługujących na podstawie innych przepisów. Dodatki te zostały wymienione w projektowanym przepisie. W związku z tym osoby te zostały uwzględnione w treści przedmiotowego przepisu. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych, w których ratownicy medyczni w znacznej mierze takich dodatków nie otrzymali. W takich sytuacjach art. 2 projektu ustawy nie znajdzie zastosowania.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Źródło: CBOSA

Pt., 1 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel