Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powikłania po użyciu kosmetyków będą ewidencjonowane

Powikłania po użyciu kosmetyków będą ewidencjonowane fotolia.pl

Główny Inspektor Sanitarny będzie prowadził System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych.

Za ciężkie działania niepożądane uznaje się – w świetle przepisów unijnych – działanie niepożądane, które powoduje tymczasową lub stałą niewydolność czynnościową, niepełnosprawność, konieczność hospitalizacji, wady wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia lub zgon.

Zgłoszenie wystąpienia ciężkiego działania niepożądanego będzie składane do wyznaczonego przez GIS ośrodka administrującego. W przypadku, gdy zgłoszenia będzie dokonywał użytkownik końcowy zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

  • nazwę produktu kosmetycznego, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie działania niepożądanego oraz numer partii produktu;
  • dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencji, adres poczty elektronicznej, ewentualnie zawód – jeśli jest związany ze stosowaniem produktu kosmetycznego);
  • opis ciężkiego działania niepożądanego.

Zebrane informacje będą stosowane do celów nadzoru wewnątrzrynkowego, analizy tynku oraz sporządzania ocen i informacji dla konsumentów

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych został przyjęty przez Radę Ministrów i wkrótce trafi do Sejmu. Projekt jest związany z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

Sob., 28 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski