Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak polepszyć funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

Jak polepszyć funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia .

Niezadowalające prace rządu nad zmianą zasad wynagradzania osób zatrudnionych w służbie zdrowia, niedobory w kadrze medycznej, brak stosownego uregulowania reguł stwierdzania zgonu oraz wyznaczanie dyżurów aptek przez rady powiatów to główne problemy w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia dostrzegane przez Związek Powiatów Polskich.

Przedstawiciele samorządów powiatowych omawiali je 10 kwietnia br. podczas Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w Warszawie. W efekcie podjęli stanowisko, w którym zwracają uwagę na nieodpowiedzialne działanie ministra zdrowia polegające na składaniu obietnic płacowych bez zagwarantowania środków finansowych na ich realizację oraz bez jakiejkolwiek refleksji nad skutkami społecznymi takich działań.

- Najbardziej kuriozalnym przykładem takiego działania jest podpisane niedawno porozumienie z rezydentami, w którym minister zdrowia zobowiązuje się do zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów, począwszy od 1 lipca 2018 r. Jednocześnie to samo porozumienie przewiduje, że projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostanie przedłożony radzie ministrów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie porozumienia (tj. do 8 maja 2018 r.). Uwzględniając okres jaki konieczny jest do zamknięcia procesu legislacyjnego (w tym okres konieczny na przeprowadzenie konsultacji społecznych i uzgodnień, czas konieczny na przyjęcie ustawy przez Sejm i Senat oraz niezbędne vacatio legis) oczywistym jest, że 1 lipca br. żadna regulacja gwarantująca zwiększenie środków na finansowanie służby zdrowia nie wejdzie w życie. O tym, że obiecana podwyżka powoduje zwiększenie presji na podwyżki wynagrodzeń wszystkich pozostałych grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia najwyraźniej nie myśli, choć może to spowodować pogorszenie i tak już trudnej sytuacji finansowej podmiotów leczniczych oraz rodzić problemy, z którymi przez kolejne lata borykać się będą podmioty tworzące – napisano w stanowisku.

Na skalę roszczeń płacowych, zdaniem ZPP, ma wpływ również zbyt niska, nieadekwatna do potrzeb liczba personelu medycznego. Dlatego należy niezwłocznie i radykalnie zwiększyć liczbę studentów kierunków lekarskich i pielęgniarskich. - Średnia wieku lekarza wynosi obecnie ok. 60 lat, a pielęgniarki ok. 50 lat – wyliczają samorządowcy.

Po raz kolejny Związek Powiatów Polskich apeluje o prawne uregulowanie kwestii zasad stwierdzania zgonu. - Problem znany jest od kilkunastu lat, od kilku miesięcy oczekujemy na publikację opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu ustawy. Obecnie obowiązujące przepisy o zasadach stwierdzania zgonu pochodzą z lat 50 i 60-tych ubiegłego wieku (ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny) i nie przystają do innych współcześnie obowiązujących przepisów. Sama zresztą delegacja prawna do wydania przedmiotowego rozporządzenia jest niezgodna z obecnymi standardami konstytucyjnymi. Niestety – bezproduktywnie minął kolejny rok przy oczekiwaniu ze strony administracji rządowej, że problem zostanie rozwiązany staraniem i na koszt powiatów – choć powoływanie tzw. koronerów, pomijając ocenę sensowności tego rozwiązania, jest bez wątpienia zadaniem z zakresu administracji rządowej i powinno być finansowane ze środków budżetu państwa – czytamy w stanowisku.

Kolejną kwestią do zmiany jest zdaniem ZPP od lat nieuregulowana sprawa wyznaczania dyżurów aptek przez rady powiatów. Obecnie obowiązujące przepisy nie dają obywatelom żadnej realnej gwarancji dostępności do leków w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Związek Powiatów Polskich we współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską opracował projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, który w naszej ocenie pozwoli na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców.

Niedz., 15 Kw. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska