Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy podmioty lecznicze przestrzegają praw małych pacjentów

Czy podmioty lecznicze przestrzegają praw małych pacjentów fotolia.pl

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą przekazanie informacji w zakresie podejmowanych działań związanych z realizacją praw pacjenta do: poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Powyższe wystąpienia zostało podyktowane przez zgłaszane do Rzecznika przez rodziców (opiekunów prawnych/osoby bliskie) problemy związane z realizacją prawa dziecka do przebywania przy nim osób bliskich w trakcie jego hospitalizacji.

Jak podkreślił Marek Michalak niejednokrotnie wskazywał on, że najmłodsi pacjenci powinni mieć, zagwarantowaną możliwość jak najczęstszych kontaktów z osobami bliskimi. Obecność rodzica i jego opieka w znacznym stopniu wpływa na niwelowanie strachu i obaw u dziecka, które często towarzyszą mu podczas pobytu w szpitalu, a także sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia.

Taka obecność jest szczególnie istotna w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych, potrzebujących obok siebie bliskiej osoby.

RPD przypomniał także, że zapewnienie dziecku możliwości pobytu rodzica w trakcie hospitalizacji małoletniego było przedmiotem licznych działań Rzecznika Praw Dziecka. Tylko w zeszłym roku dwukrotnie zwrócił się do Ministra Zdrowia w tej sprawie.

W związku z powyższym Marek Michalak poprosił Rzecznika Praw Pacjenta o przekazanie informacji na temat:

  1. Oceny sytuacji dotyczącej przestrzegania przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne prawa pacjenta, o którym mowa w rozdziale 9 ustawy o prawach pacjenta (w odniesieniu do oddziałów skierowanych do populacji pediatrycznej oraz w kontekście opisanych w wystąpieniu problemów);
  2. Planowanych lub już podjętych działaniach dotyczących zmiany przepisów ustawy o prawach pacjenta w kierunku zwolnienia rodziców małych pacjentów z ponoszenia opłat za pobyt przy dziecku w szpitalu.

Jednocześnie RPD zapewnił o swej gotowości do współpracy w prowadzeniu działań na rzecz poprawy sytuacji i hospitalizowanych dzieci.

 Źródło: www.brpd.gov.pl

Czw., 8 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka