Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Akt założycielski przekształconego podmiotu leczniczego

Akt założycielski przekształconego podmiotu leczniczego fotolia.pl

Udzielanie świadczeń zdrowotnych możliwe jest wyłącznie przez podmioty działające w określonych prawem formach (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2017 r., II FSK 419/17).

Przedmiotem sporu w powołanej sprawie była zasadność opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki – aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku którego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie budziło wątpliwości ani stron postępowania, ani Sądu pierwszej instancji, że akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem jako jedna z czynności wymienionych w art. 1 ust.1 pkt 1 lit.k) w zw. z ust. 2 pkt 1 p.c.c.

Działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania to świadczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (art. 2 ust.1 pkt 10 tej ustawy). Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia (art. 3 ust.1 i ust.2 ustawy o działalności leczniczej). Powołana ustawa reguluje m.in. zasady wykonywania działalności leczniczej (art.1 pkt 1 tej ustawy). Jedną z tych zasad jest możliwość rozpoczęcia działalności leczniczej dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (art.103 w zw. z art.100 ust.1 ustawy o działalności leczniczej). Wpis taki może uzyskać jedynie podmiot, który odpowiada definicji podmiotu leczniczego lub jest lekarzem albo pielęgniarką, zamierzającym wykonywać działalność leczniczą w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej (art.100 ust.1 w zw. z art. 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej).

Ustawa o działalności leczniczej określa również zasady przekształcania podmiotu leczniczego, jakim jest samodzielny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (art. 69-82 ustawy o działalności leczniczej). Przekształcenie jednego podmiotu leczniczego w inny podmiot leczniczy przebiega w kilku etapach. Pierwszym są czynności przygotowawcze, w tym podjęcie decyzji o realizacji tego przedsięwzięcia, ustalenie wskaźnika zadłużenia (art. 70), zgromadzenie niezbędnej dokumentacji (art. 76). Kolejnym - akt przekształcenia (art. 77 i 78). Następnie niezbędny jest wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 79), a po jego dokonaniu - wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (art. 79).

Ustawodawca nie narzuca obowiązku przekształcenia podmiotu leczniczego w spółkę kapitałową, jednakże z dalszych przepisów ustawy o działalności leczniczej wynika, że ta forma działalności była przez niego preferowana. Wprowadził bowiem system zachęt ekonomicznych do prowadzenia działalności w tej formie poprzez wprowadzenie możliwości umorzenia należności publicznoprawnych i dotacji w przypadku przekształcenia dokonanego do 31 grudnia 2013 r. (art.190 - 203 ustawy o działalności leczniczej).

Z powołanych przepisów ustawy o działalności leczniczej wyprowadzić należy wniosek, że udzielanie świadczeń zdrowotnych możliwe jest wyłącznie przez podmioty działające w określonych prawem formach.

Dokonanie czynności cywilnoprawnej, niezbędnej do utworzenia takiego podmiotu, w tym przypadku sporządzenie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działania ma być działalność lecznicza jest zatem czynnością cywilnoprawną w sprawach zdrowia w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit.f) p.p.c. także wówczas, gdy ma na celu przekształcenie już istniejącego podmiotu leczniczego i gdy stanowi jeden z niezbędnych etapów przekształcenia.

Źródło: CBOSA

Niedz., 4 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka