Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konieczność uregulowania zasad postępowania ratowników wobec małoletniego pacjenta

Konieczność uregulowania zasad postępowania ratowników wobec małoletniego pacjenta fotolia.pl

Kolejny już raz Rzecznik Praw Dziecka interweniował u Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie regulacji prawnych dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

Szczegółowo problem poruszony przez Rzecznika w październiku ubiegłego roku dotyczył braku regulacji prawnych odnośnie postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec małoletniego pacjenta, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął, że resort zdrowia podziela jego stanowisko, że istnieje konieczność, szerszej regulacji tego zagadnienia. W odpowiedzi jaką Rzecznik otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 16 listopada 2017 r. przytoczono treść art. 5 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jako przepis w pewnym stopniu uprawniający ratownika medycznego do podejmowania interwencji np. wobec małoletniego pacjenta w przypadku braku możliwości uzyskania zgody od jego przedstawiciela ustawowego na to działanie.

Jednak jak wskazał Rzecznik przepis ten sprowadza się jedynie do możliwości poświęcenia przez osobę, o której mowa w art. 5 ust. 1 dóbr osobistych innej osoby, innych niż życie lub zdrowie, aa także dóbr majątkowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Nie wyczerpuje zatem problematyki przedstawionej w wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka z 24 października 2017 r.

Zgodnie z przekazanymi przez resort zdrowia informacjami, ze problem zasygnalizowany przez Rzecznika Praw Dziecka zostanie poddany szerszej analizie oraz omówiony podczas konsultacji toczących się w związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik zwrócił się

Z uprzejmą prośbą do nowego Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o przekazanie aktualnej informacji na temat prac nad zmianą przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w tym o wskazanie czy odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca ww. projektu, podczas której kwestia zgłoszona przez Rzecznika miała być przedmiotem uzgodnień.

Źródło: BRPD

Sob., 13 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka