Wzór programu polityki zdrowotnej

Wzór programu polityki zdrowotnej fotolia.pl

30 listopada br. ma wejść w życie rozporządzenie Ministra zdrowia, który określi wzór programu polityki zdrowotnej. Obowiązek ustalenia wzoru programu wynika z niedawnej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.  Wzór programu zawierać będzie siedem głównych punktów, które trzeba będzie wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi przy każdym punkcie. Ujednolicenie wzorów dokumentów składanych do Agencji Oceny Technologii Medycznych  i Taryfikacji ma ułatwić proces oceny oraz sprawić, że programy polityki zdrowotnej będą zawierały niezbędne elementy, które poprawią jakość programów. Do tej pory programy polityki zdrowotnej opracowywane były w sposób dowolny, przez co szereg istotnych elementów był pomijany. Powodowało to wydawanie przez Agencję opinii negatywnych. Jedną z obligatoryjnych części programu będzie monitorowanie i ewaluacja. Monitorowanie programu polegać ma na bieżącej ocenie zgłaszalności oraz ocenie jakości świadczeń. Z kolei ewaluacja zobowiąże podmiot do oceny przeprowadzonych działań, uzyskanych efektów zdrowotnych programu m. in. na podstawie wcześniej określonych mierników efektywności odpowiadającym celom programu. Wnioskodawcy zobligowani będą także do wskazania wszystkich interwencji (działań), jakie będą realizowane w ramach programów. Będą musiały być one przedstawione w oparciu o dowody naukowe i/lub rekomendacje, wytyczne. Piśmiennictwo będzie uzasadniać prowadzenie poszczególnych działań w określonej populacji, dzięki czemu środki finansowe przeznaczane na realizację programów będą wydatkowane w sposób efektywny.            

Źródło: CBOSA 

Sob., 25 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel