Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opinia o spełnieniu warunków w zakresie pomieszczeń leczniczych

Opinia o spełnieniu warunków w zakresie pomieszczeń leczniczych fotolia.pl

Wobec zmian jakie wprowadzone zostały w brzmieniu art. 100 ustawy o działalności leczniczej nowelą z 10 czerwca 2016 r. tj. uchyleniu ustępów 4 i 5 tego artykułu, przestała istnieć podstawa prawna dla wydania przez organy inspekcji sanitarnej decyzji dotyczącej spełnienia przez określony podmiot warunków z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z powyższym na gruncie sprawy rozpoznawanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 4 lipca 2017 r., II SA/Ol 434/17 organ I instancji (PIS) nie miał podstaw prawnych by we władczej i prawnie wiążącej formie wydać tego rodzaju opinię.

Skarżąca Spółka pełną świadomość tego faktu. Występowała ona jedynie o swego rodzaju konsultację z organem, tj. o wyrażenie niewiążącego Spółkę stanowiska.

Wobec braku właściwego umocowania prawnego do wydania decyzji, organ, nie był uprawniony do rozpatrzenia wniosku strony w trybie postępowania administracyjnego. Właściwą z punktu widzenia proceduralnego formą reakcji na wystąpienie Spółki byłby brak jakiejkolwiek reakcji.

Reasumując, w okolicznościach sprawy uprawnione było stwierdzenie, że Spółka domagała się (wręcz żądała) od organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej ukierunkowanego merytorycznego stanowiska, co do spełnienia warunków w zakresie wystąpienia, a nie uzyskania formalnoprawnego aktu o niemożności zajęcia co do istoty stanowiska w sprawie.

W rezultacie powyższego PWIS mając pewność, ze Spółka jest świadoma co do formy i trybu potwierdzenia spełniania warunków z art. 22 ustawy o działalności leczniczej zasadnie zdecydował się na wystąpienie o charakterze konsultacyjno - informacyjnym.

Źródło: CBOSA, orzeczenie nieprawomocne

Sob., 4 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka