Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informacja o zmarłym pacjencie – przepisy do zmiany

Informacja o zmarłym pacjencie – przepisy do zmiany fotolia.pl

Sejmowa komisja ds. petycji skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Celem nowelizacji jest zmiana zasad udostępniania informacji o zmarłym pacjencie objętych tajemnicą lekarską oraz dokumentacji medycznej.

Projekt zakłada, że zwolnienie z tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienie dokumentacji medycznej będzie możliwe na wniosek osoby bliskiej na podstawie orzeczenia sądu wydanego w trybie nieprocesowym. Ponadto projektowana ustawa nieznacznie rozszerza katalog osób bliskich zmarłego pacjenta o rodzeństwo.

Projektodawcy wskazują w aktualnym stanie prawnym osoby bliskie stają się uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie ochrony prywatności zmarłego pacjenta, nawet jeśli za życia nie miały takiej możliwości. Dotyczy to nawet osób, które zostały przez pacjenta uznane za niegodne dziedziczenia, wbrew jego woli postępowały w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuściły się względem niego (albo osób mu najbliższych) umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, albo też uporczywie nie dopełniały względem niego obowiązków rodzinnych. Ponadto obowiązujące przepisy przewidują, że jeśli choć jedna z osób bliskich zgłosi sprzeciw wobec ujawnienia informacji objętej obowiązkiem zachowania tajemnicy, to osoba wykonująca zawód medyczny jest zobowiązana do zachowania tajemnicy.

Projektodawcy wskazują również na to, że brzmienie przepisów, ze względu na swoją niejednoznaczność, wywołuje duże obawy wśród osób wykonujących zawód medyczny. W uzasadnieniu wskazano m.in., że obecnie ustawa uznaje za osobę bliską osobę pozostającą we wspólnym pożyciu – trudno sobie wyobrazić w jaki sposób lekarz, do którego zgłasza się osoba twierdząca, że pozostawała we wspólnym pożyciu ze zmarłym pacjentem, miałaby sprawdzić i udokumentować prawdziwość takiego twierdzenia. W ocenie autorów projektu proponowana procedura pozwali na rozwianie wszelkich wątpliwości proceduralnych – osoby wykonujące zawód medyczny nie będą zmuszone do samodzielnego ustalania uprawnień konkretnych osób poprzez badanie stopnia pokrewieństwa bo zrobi to sąd. Równocześnie projekt likwiduje możliwość blokady dostępu na podstawie decyzji innej osoby bliskiej.

Pt., 3 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel