Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Więcej środków na zdrowie – projekt ustawy w Sejmie

Więcej środków na zdrowie – projekt ustawy w Sejmie fotolia.pl

Na stronie internetowej Sejmu RP opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z projektem na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2024 nie może być niższa niż:

  • 4,67% produktu krajowego brutto w 2018 r.;
  • 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;
  • 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;
  • 5,22% produktu krajowego brutto w 2021 r.;
  • 5,41% produktu krajowego brutto w 2022 r.;
  • 5,60% produktu krajowego brutto w 2023 r.;
  • 5,80% produktu krajowego brutto w 2024 r.

Środki te mają obejmować wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, oraz wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa, z wyłączeniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, koszty NFZ z wyłączeniem środków z budżetu państwa ujęte w planie finansowym Funduszu oraz koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Środki stanowiące różnicę pomiędzy danym rokiem a rokiem poprzednim, w pierwszej kolejności mają być przeznaczane się finansowanie z budżetu państwa, w formie dotacji przekazywanej do Funduszu, świadczeń gwarantowanych określonych rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia. Takie rozporządzanie ma być wydawane corocznie i ma uwzględniać listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz rodzaj tych świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku oraz mapy potrzeb zdrowotnych.

Sob., 4 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel