Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podlaskie: pieniądze na infrastrukturę ochrony zdrowia

Podlaskie: pieniądze na infrastrukturę ochrony zdrowia fotolia.pl

Inwestycje uzupełniające interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową. Takie projekty będą mogły być dofinansowane w konkursie, który ogłosił zarząd województwa podlaskiego. Pula naboru wynosi 15 mln zł. W projektach nieobjętych pomocą publiczną poziom dofinansowania ustalono na poziomie 85 proc. Wnioski można składać do 13 października. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na luty 2018 r.

W ramach projektu możliwe będzie wyposażenie podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny, przebudowa, rozbudowa, remont obiektów związanych z ochroną zdrowia (do wysokości 40 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych), prace remontowo-budowlane, wyposażenie podmiotów w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne (tylko jako element projektu), zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii łącznie z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu.

Projekt twardy ma uzupełnić miękki

Potencjalni wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę, że konkurs jest uzupełnieniem interwencji EFS. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest uzyskanie dofinansowania lub jednoczesne ubieganie się o dofinansowanie w ramach trwających naborów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i w konsekwencji realizacja projektu współfinansowanego z EFS. Przedsięwzięcie współfinansowane z EFRR ma stanowić jedynie uzupełnienie interwencji z EFS. Wnioskodawca powinien wskazać zakres rzeczowy i cele projektu zgłoszonego do dofinansowania oraz wartości dodanej uzyskanej w wyniku realizacji kompleksowego przedsięwzięcia. Ocena projektów będzie miała charakter warunkow. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent będzie musiał potwierdzić spełnienia warunku dotyczącego podpisanej Umowy w ramach EFS.

Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Źrodło: rpo.wrotapodlasia.pl

Sob., 26 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża