Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dwóch kierowników SP ZOZ a prawo zaskarżenia uchwały

Dwóch kierowników SP ZOZ a prawo zaskarżenia uchwały fotolia.pl

Stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Z tego przepisu zawierającego normę odnoszącą się do sfery praw i obowiązków kierownika podmiotu leczniczego wynika w sposób oczywisty interes prawny kierownika podmiotu leczniczego, przy czym akty ingerujące w jego sferę praw i obowiązków należy traktować jako naruszające interes prawny takiego podmiotu. To wynika z postanowienia z 23 czerwca 2017 r. (sygn. I OSK 1161/17).

W sprawie uchwałą z czerwca 2016 r. powołano na stanowisko nowego dyrektora SP ZOZ podczas gdy wyrokiem z lipca 2016 r., wojewódzki sąd administracyjny stwierdził nieważność uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska poprzedniego dyrektora.  Zdaniem skarżącego kasacyjnie podjęcie zaskarżonej uchwały nastąpiło z rażącym naruszeniem przepisów prawa, wobec powołania na stanowisko dyrektora w sytuacji, gdy nie doszło do skutecznego zwolnienia tego stanowiska przez poprzednika, co powoduje, że w istocie jedno stanowisko jest piastowane przez dwie osoby. 

W realiach sprawy NSA uznał, że odwołany (uchyloną uchwałą) dyrektor posiadał legitymację  do wniesienia skargi na uchwałę zarządu powiatu o powołaniu na stanowisko dyrektora szpitala innej osoby. Brak wskazania w uchwale osoby, jako adresata aktu nie oznacza automatycznie, że akt ten nie naruszy interesu prawnego takiej osoby. W postanowieniu NSA rozstrzygał kwestię posiadania legitymacji do złożenia skargi, nie rozstrzygał natomiast czy sama skarga na uchwałę była zasadna.

Źródło: CBOSA

Sob., 15 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel