Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

BCC: Ministerstwo Zdrowia działa wbrew zasadom dobrej legislacji

BCC: Ministerstwo Zdrowia działa wbrew zasadom dobrej legislacji fotolia.pl

22 czerwca br. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie warunków umowy dotyczącej realizacji recept na leki refundowane. Stanowi ono wykonanie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Termin zakończenia konsultacji społecznych resort zdrowia wyznaczył na 27 czerwca. Określenie tak niedogodnego w czasie i krótkiego terminu – zaledwie kilku dni wolnych od pracy – w tak ważnej i kontrowersyjnej społecznie sprawie, znacznie utrudniło merytoryczne przeprowadzenie analizy dokumentu - uważa BCC.

BCC w piśmie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia zaproponował wydłużenie okresu konsultacji, a także wnioskował o zorganizowanie z udziałem zainteresowanych podmiotów konferencji uzgodnieniowej.

Już w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą refundacyjną BCC wielokrotnie wyrażał negatywną opinię i sprzeciw wobec wprowadzenia przepisów dotyczących zawierania umów na refundację leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia z aptekami. BCC uznaje je jako zbędną, kolejną biurokratyczną barierę dla przedsiębiorców, a przede wszystkim pacjentów – w ich dostępie do świadczeń zdrowotnych. BCC konsekwentnie prezentuje stanowisko (i popiera w tym zakresie działania polskiego samorządu aptekarskiego), że przepisy dotyczące umów na realizację recept zawarte w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych powinny być usunięte z polskiego systemu prawnego.

Proponowane w rozporządzeniu rozwiązania zaprzeczają ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców i obywateli. BCC uważa, że redukcja wielu obowiązków oraz ograniczania barier dla przedsiębiorstw, powinna stanowić priorytet działania nie tylko parlamentu ale również ministra zdrowia.

W ocenie BCC konsultowany projekt rozporządzenia jest sprzeczny z intencjami rządu i oczekiwaniami przedsiębiorców. Służy jedynie podporządkowaniu podmiotów prowadzących apteki strukturom Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak podkreśla BCC z punktu widzenia przedsiębiorcy projekt rozporządzenia działa na niekorzyść przedsiębiorców, ponieważ:

  • nie zapewnia poszanowania zasady równości stron umowy,
  • przewiduje wyłącznie odpowiedzialność podmiotu prowadzącego aptekę,
  • nie precyzuje żadnej odpowiedzialności i ponoszenia kar umownych ze strony NFZ,
  • umacnia dominującą pozycję NFZ i tak przesadnie określoną już ustawą refundacyjną wobec przedsiębiorców – właścicieli aptek bez względu na formę własności.

BCC, po dokonaniu analizy konsultowanego projektu rozporządzenia przedstawił Ministerstwu Zdrowia na piśmie szczegółowe uwagi i propozycje do projektu rozporządzenia oraz zadeklarował udział swoich ekspertów w dalszych pracach na tym aktem prawnym.

Źródło: BCC

Pon., 4 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka