Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchodźcy a pomoc społeczna

Uchodźcy a pomoc społeczna fotolia.pl

W 2019 r. w Polsce 4,1 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o przyznanie im statusu uchodźcy. Najwięcej ubiegających się o ochronę międzynarodową to osoby posiadające obywatelstwo rosyjskie.

Pomoc socjalna, z pewnymi wyjątkami, przysługuje każdemu cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

Pomoc socjalna dla uchodźców udzielana jest zarówno w ośrodku dla cudzoziemców jak i poza ośrodkiem. Cudzoziemiec w ośrodku otrzymuje: zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów za przejazdy środkami komunikacji publicznej w określonych przypadkach tj. związanych z postępowaniem o nadanie statusu uchodźcy, stawieniem się na badania lekarskie lub szczepienia ochronne czy w innych uzasadnionych przypadkach, stałą pomoc pieniężną na zakup środków higieny osobistej – 20 zł miesięcznie oraz tzw. „kieszonkowe” – 50 zł miesięcznie, zapewnienie jednorazowej pomocy pieniężnej na zakup odzieży i obuwia – 140 zł oraz zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie dla dzieci do 6 roku życia oraz dzieci realizujących obowiązek szkolny – 9 zł dziennie.

Poza ośrodkiem cudzoziemiec otrzymuje świadczenie pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski. Ta forma pomocy przysługuje gdy wymagają tego względy organizacyjne. Wysokość świadczeń na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP wynosi: 750 zł miesięcznie na jedną osobę, po 600 zł miesięcznie na dwie osoby, po 450 zł miesięcznie na trzy osoby i po 375 zł na cztery osoby.

Ponadto niezależnie od form pomocy wszystkim cudzoziemcom przysługuje: zapewnienie dostępu do szkół i pomocy dydaktycznych, możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego oraz opieka medyczna a także pomoc w dobrowolnym powrocie.

Czw., 5 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek