Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłata za pobyt w DPS - dwie metody wyliczenia górnej granicy opłaty i dwa różne wyniki

Opłata za pobyt w DPS - dwie metody wyliczenia górnej granicy opłaty i dwa różne wyniki fotolia.pl

Prawidłowy sposób ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej winien polegać na obliczeniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie podmiotu zobowiązanego w sposób określony w art. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, to jest poprzez podzielenie sumy dochodów członków rodziny przez ilość członków rodziny, a następnie odjęciu od tej kwoty sumy odpowiadającej 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wynik powyższego działania matematycznego (o ile stanowi liczbę dodatnią) stanowić będzie górną granicę opłaty jaką obciążyć można daną osobę zobowiązaną. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 10 września 2020 r. sygn. II SA/Łd 499/20.

W przedmiotowej sprawie organy ustaliły, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe z żoną. Sąd wskazał, że dochód rodziny stanowi suma świadczeń emerytalnych skarżącego i jego żony i wynosi 3694,30 zł (art. 6 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej). Dochód na osobę w rodzinie wynosi więc 1847,15 zł (art. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej). Z kolei obowiązujące w dacie wydania decyzji kryterium dochodowe wynosiło 528 zł. Zatem 300 % kryterium dochodowego stanowi kwota 1584 zł. W związku z powyższym, jeżeli dochód skarżącego (jako osoby zobowiązanej), obliczony na osobę w rodzinie, wynosi 1847,15 zł, to od tego dochodu należy odjąć kwotę stanowiącą 1584 zł (300 % kryterium dochodowego). Wynik tego działania stanowi kwota 263,15 zł, która jest górną granicą opłaty, jaką można obciążyć skarżącego.

Organ przyjął inny sposób wyliczenia kryterium (zakwestionowany przez sąd). Organ wskazał, że rodzina dysponuje łącznym dochodem w postaci świadczeń emerytalnych obojga małżonków, który wynosi 3694,30 zł - co w przeliczeniu na osobę w rodzinie daje kwotę 1847,15 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe dla dwuosobowej rodziny wynosi 1056 zł (528 zł x 2 os.), zatem w oparciu o art. 61 pkt 1 ustawy organ przyjął, że 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 3168 zł. (1056 zł x 300%). Różnica między dochodem rodziny, a obliczonym kryterium na osobę w rodzinie wynosi więc 526,30 zł i jest to kwota, którą strona jest zobowiązana zapłacić za pobyt mamy w domu pomocy społecznej.

Wyrok sądu jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA

 

Niedz., 11 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel