Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RPO o konieczności deinstytucjonalizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych

RPO o konieczności deinstytucjonalizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych fotolia.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wskazuje na potrzebę przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z
niepełnosprawnościami i osób starszych.

Jak wskazał Rzecznik w wystąpieniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pandemia COVID-19 uwypukliła szereg negatywnych konsekwencji prowadzenia masowej, instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi oraz osobami z niepełnosprawnościami – zarówno dla osób zamieszkujących w tego typu placówkach, jak i osób w nich zatrudnionych. W tego typu instytucjach ludzie są znacznie bardziej narażeni na zakażenie COVID-19 i znacznie rzadziej mają szansę na uzyskanie niezbędnego wsparcia medycznego. Mieszkańcy takich placówek przebywają w dużej grupie na zamkniętej przestrzeni, a pracujący personel niejednokrotnie przemieszcza się pomiędzy placówkami. Znane są już przypadki opuszczenia placówki przez część personelu, co znacznie utrudnia uzyskanie wymaganego wsparcia. Kolejnym problemem, jak pisze RPO, jest pozbawienie osób mieszkających w takich placówkach kontaktów z najbliższymi. Powoduje to dodatkowe poczucie osamotnienia i negatywnie wpływa na ogólny stan zdrowia pensjonariuszy. Jednocześnie z uwagi na liczne obostrzenia sanitarne ograniczono możliwość monitorowania działania wskazanych instytucji przez organizacje pozarządowe.

Rzecznik zauważył także, że Polska nigdy nie przeprowadziła procesu deinstytucjonalizacji – polegającego na przejściu od instytucjonalnych rozwiązań w zakresie zamieszkania do szerokiego wachlarza usług świadczonych w społeczności lokalnej. Jego zdaniem obecna sytuacja wskazuje na konieczność wprowadzenia konkretnych reform i podjęcia pilnych działań. Jednym z takich działań jestbzaplanowanie i przeprowadzenie procesu deinstytucjonalizacji. Powinna ona zostać przeprowadzona na podstawie krajowej strategii wypracowanej przy udziale różnych aktorów, z określonym harmonogramem, wskaźnikami i instrumentami finansowania ich realizacji.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat realizowanych i planowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działań na rzecz zintensyfikowania procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia, zgodnie
z rekomendacjami Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, w tym wskazanie:

  1. organu koordynującego aktualnie działania rządu w tym zakresie,
  2. harmonogramu działań w celu wypracowania strategii, obejmującego odpowiedni czas na konsultacje społeczne, i przewidywany termin przyjęcia strategii,
  3. zakładanych ram czasowych wdrażania uzgodnionych w ramach ww. procesu działań.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Czw., 1 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka