Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawa o alimenty a ustalenie opłaty za pobyt w DPS

Sprawa o alimenty a ustalenie opłaty za pobyt w DPS fotolia.pl

Wynik postepowania w sprawie o alimenty nie stanowi kwestii wstępnej w sprawie o ustalenie wysokości opłaty za pobyt w DPS. W przypadku prawomocnego oddalenia powództwa o alimenty skarżący będzie musiał wszcząć odrębny tryb postępowania administracyjnego, to znaczy złożyć wniosek do organu pierwszej instancji o zwolnienie z opłaty, na podstawie art. 64 ustawy o pomocy społecznej. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 23 września 2020 r. sygn. III SA/Kr 266/20.

Sąd orzekający w spawie oparł się na uchwale składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, z 11 czerwca 2018 r. o sygnaturze akt I OPS 7/17, zgodnie z którą "Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, opłat za pobyt w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, wymaga uprzedniego skonkretyzowania i zindywidualizowania tego obowiązku począwszy od dnia jego powstania w stosunku do każdej ze zobowiązanych osób w decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej lub w drodze umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy o pomocy społecznej" W uzasadnieniu tej uchwały NSA zauważył, że z treści art. 64 wynika, iż zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej może dotyczyć sytuacji, w której osoba zobowiązana wnosi opłatę, czyli zarówno osoba jak i wysokość opłaty została już wcześniej ustalona w odpowiednim akcie stosowania prawa zgodnie z przepisami ustawy. Zwolnienie musi się bowiem odnosić do skonkretyzowanego obowiązku.

Źródło: CBOSA

Pt., 2 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel