Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy

Program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy fotolia.pl

Od 19 października br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:  

  • program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn. Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 30/2020 z dnia 15 maja 2020 r.) stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów ogółem wynosi 13 300 000,00 PLN:

  • w tym wsparcie finansowe EFS: 11 900 000,00 PLN
  • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 400 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego).

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Wielkopolskiego RPO

Czw., 24 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba