Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – bezpłatne doradztwo Fundacji PAN dla JST

Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – bezpłatne doradztwo Fundacji PAN dla JST fotolia.pl

Samorządowe jednostki organizacyjne a także urzędy gmin i miast mogą skorzystać z  pomocy Fundacji Polskiej Akademii Nauki w zakresie przygotowania modelu zintegrowanej polityki społecznej realizowanej lokalnie. Pomocą dla pracowników urzędów gmin i OPS jest opracowany przez ekspertów Fundacji PAN podręcznik „Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik metodyczny”, składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Kończący się okres programowania 2014-2020 jest również czasem końca obowiązywania wielu gminnych dokumentów strategicznych. Proces opracowania różnorodnych strategii bądź programów nierzadko wpływa na konieczność zaangażowania eksperckich podmiotów zewnętrznych, co rodzi dodatkowe koszty dla samorządów, które muszą pokryć ze środków własnych w ramach nadwyrężonych m.in. przez pandemię SARS-CoV-2 budżetów.

Dbając o wysoką jakość opracowywanych dokumentów strategicznych, Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizuje bezpłatne doradztwo dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ośrodków pomocy społecznej w zakresie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W Podręczniku autorstwa PAN został opisany kompleksowo proces przygotowania strategii, począwszy od wyłonienia zespołu, poprzez szczegółową diagnozę strategiczną po monitoring, ewaluację i upowszechnianie SRPS. W narzędziu tym zostały zaprezentowane solidne podstawy z zakresu elementarnych koncepcji, pojęć i metod stosowanych w zarządzaniu i planowaniu strategicznym, a także w pracach nad dokumentem planistycznym. Zostały zawarte modelowe metody i narzędzia opracowania SRPS, przydatne na poszczególnych etapach tworzenia strategii oraz sposoby uwzględnienia niezbędnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, mających wpływ na funkcjonowanie JST. Zamieszczone w Podręczniku wskazówki pozwalają na ich dostosowanie do specyfiki poszczególnych gmin i miast.

Na platformie e-learningowej www.strategor-pan.pl dla przedstawicieli OPS i JST znajduje się wspomniany wyżej Podręcznik (jego część praktyczna i teoretyczna), materiały szkoleniowe z zastosowania Podręcznika oraz dodatkowe narzędzia, pomocne przy opracowywaniu SRPS. W platformie szkoleniowej dostępne są także dodatkowe opracowania przygotowane w ramach projektu (m.in. raport końcowy z przeglądu 600 gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych) oraz możliwość skorzystania z usług doradców. Zakres możliwego wsparcia dotyczy m.in. doradztwa bieżącego i specjalistycznego we wdrażaniu narzędzia, możliwość konsultacji, przygotowanie raportu jakościowego o aktualnej SRPS i wiele innych.

Podręcznik, materiały zamieszczone na uruchomionej platformie e-learningowej oraz doradztwo metodyczne podczas opracowania SRPS są bezpłatne dla wszystkich gmin i ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Udział w projekcie i uzyskanie dostępu do platformy e-learningowej jest możliwe po wypełnieniu formularza uczestnika projektu (znajdującego się na stronie www.projektstrategor.pl/rekrutacja), a następnie przesłanie go na adres Regionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (dane teleadresowe biur znajdują się na stronie internetowej projektu www.projektstrategor.pl).

Czw., 17 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska