Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łódzkie. Rozwój usług medyczno-opiekuńczych

Łódzkie. Rozwój usług medyczno-opiekuńczych fotolia.pl

Pod koniec września br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT”.

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być instytucje pomocy i integracji społecznej; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; związki, porozumienia i stowarzyszenia JST; organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podmioty lecznicze.

Dofinansowanie w ramach tego konkursu można otrzymać na następujące typy projektów:

  1. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym;
  2. rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  14 001 884,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to:

  • w przypadku realizacji typu projektu „rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym” – 90,00%,
  • w przypadku realizacji typu projektu „rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom”- 95,00%,
  • w przypadku realizacji obu typów projektu – 90,00%.

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 440 800,00 PLN.

Więcej informacji tutaj

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Czw., 3 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba