Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W Polsce brakuje rodzin zastępczych

W Polsce brakuje rodzin zastępczych .

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzin zastępczych w Polsce. Zgodnie z danymi jakimi dysponuje Rzecznik Praw Obywatelskich w  Polsce jest za mało rodzin zastępczych, wobec czego małe dzieci, odbierane rodzicom z powodu zagrożenia zdrowia czy życia, trafiają do placówek  instytucjonalnych. Ponadto pobyty takich dzieci w pogotowiach opiekuńczych i rodzinnych są przedłużane ponad dopuszczalne granice.

Problem ma charakter ogólnopolski i wymaga działań systemowych. Niewystarczająca liczba rodzin zastępczych, w tym zwłaszcza zawodowych, powodowała, że do placówek instytucjonalnych trafiały dzieci poniżej 10. roku życia, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadził kontrolę  opieki  nad dziećmi umieszczonymi w pogotowiach opiekuńczych i rodzinnych. W 15 kontrolowanych jednostkach samorządu wśród 2554 dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnych w 2018 r., ponad jedną trzecią - 894 stanowiły dzieci poniżej 10. roku życia, a 201 spośród nich nie miało nawet trzech lat, zaś 52 było młodsze niż jeden rok.

W większości placówek pobyt  dzieci w nich przekraczał wskazany w przepisach okres tj. nie dłużej niż trzy miesiące w placówce i cztery w pogotowiu rodzinnym. Z kontroli wynika, że prawie połowa dzieci została w pogotowiach opiekuńczych dłużej niż trzy miesiące. Przedłużenia dotyczyły także pobytu dzieci w pogotowiach rodzinnych ze 135 podopiecznych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, aż 46 przebywało w nich ponad rok.

Sytuacja taka skutkuje naruszeniem dobra dzieci. Wskazywany problem długotrwałych pobytów dzieci w pogotowiach opiekuńczych, w tym zwłaszcza dzieci małych, jest pokłosiem m.in. braku wolnych miejsc w pieczy zastępczej. Z uwagi, że problem ma wymiar ogólnokrajowy, wymaga wdrożenia rozwiązań systemowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do resortu rodziny i wskazał, że obecny system opieki nad dziećmi w pogotowiach opiekuńczych i rodzinnych funkcjonuje w sposób naruszający ustawowe prawo dzieci do stabilnego środowiska wychowawczego.

Źródło: RPO

Pt., 4 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek