Zaległe alimenty a dochód

Zaległe alimenty a dochód fotolia.pl

Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej daje podstawę do pomniejszenia dochodu o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Wyrok NSA z 11 sierpnia 2020 r. sygn. I OSK 633/20.

Skład orzekający w sprawie zwrócił uwagę, że w wielu wyrokach, w tym ostatnich Naczelnego Sądu Administracyjnego, dokonując wykładni art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej wskazuje się, że odliczeniu od dochodu podlega kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób, w tym kwota alimentów zaległych. Zauważa się bowiem, że wskazany przepis sam nie precyzuje, czy alimenty świadczone na rzecz innych osób, to wyłącznie alimenty świadczone na bieżąco (por. m.in. wyroki NSA: z 15 września 2009 r., sygn. akt I OSK 94/09; z 8 stycznia 2016 r., sygn. akt I OSK 1358/14; z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt I OSK 556/16; z 17 stycznia 2020 r., sygn. akt I OSK 3593/18; z 18 maja 2020 r., sygn. akt I OSK 1905/19 - wyroki dostępne w internetowej bazie orzeczeń pod adresem cbois.nsa.gov.pl – dalej jako "CBOSA"). 

Odnosząc się do okoliczności sprawy Sąd wskazał, że organy nie ustaliły jaka była kwota alimentów potrącanych stronie, czy rzeczywiście skarżący je zapłacił (czy ewentualnie ściągnięto mu zaległe alimenty), a jeśli są wątpliwości, to organ powinien ustalić, czy alimenty te są płacone rzeczywiście (czy nie są płacone pozornie, tj. tylko aby uzyskać świadczenia z pomocy społecznej).

Źródło: CBOSA

Sob., 29 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel