W powiecie łęczyńskim powstało pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

W powiecie łęczyńskim powstało pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne fotolia.pl

Z form opieki oferowanych przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne skorzysta 18 osób. Pierwsza tego typu placówka przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami powstała w Jaszczowie, w powiecie łęczyńskim.

18 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszka w centrum na stałe, pozostałe osoby będą mogły skorzystać z różnych form rehabilitacji w ramach pobytu dziennego.

Placówka przyjęła pierwszych mieszkańców w sobotę, 1 sierpnia. Inwestycja została sfinansowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zaś na samą budowę przeznaczono kwotę ponad 2,5 mln złotych.

Ministerialny program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” to pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom programu będzie zapewniona opieka, a ich opiekunowie, zajmujący się nimi na co dzień, otrzymają wsparcie i możliwość realizacji codziennych aktywności. Program obejmuje także wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

W ramach pierwszego modułu działań, gminy i powiaty mogą się starać o wsparcie finansowe do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania. Moduł będzie obejmował utworzenie, przebudowę, remont lokalu i wyposażenie Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych.

W ramach drugiego modułu finansowane jest utrzymanie działalności Centrum. Obejmuje ono m.in.: zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości), opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług (np. wyżywienia dla uczestników Centrum), zakup materiałów do pracy z uczestnikami Programu, przeprowadzanie okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowlanych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego.

Od 1 sierpnia 2019 r. o środki z programu aplikować mogą samorządy szczebla gminnego i powiatowego. Zainteresowane jednostki muszą złożyć wnioski do właściwego wojewody, który następnie przekazuje je do Minister ds. zabezpieczenia społecznego. Po ostatecznej weryfikacji wniosków Minister podpisuje z wojewodami umowy na przekazanie środków finansowych z Programu Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych. Gminy i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie z obu modułów Programu. 

Źródło: MRPiPS

Czw., 6 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska