W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie z niepełnosprawnościami otrzymają wsparcie

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie z niepełnosprawnościami otrzymają wsparcie fotolia.pl

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, a co za tym idzie wyrównywanie szans i zwiększanie szans edukacyjnych – to założenia programu, który ma wesprzeć uczniów z niepełnosprawnościami w nadchodzącym roku szkolnym. W puli środków tegorocznego programu jest 18 mln zł.

Jak szacuje resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z programu będzie mogło skorzystać ponad 45 tysięcy uczniów. Wsparcie udzielane będzie w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.

Programem objęci będą uczniowie słabowidzący, niesłyszący i słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), autyzmem (w tym zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwota wsparcia zależeć będzie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczęszcza uczeń z niepełnosprawnością.

Źródło: MRPiPS

Czw., 16 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska