Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc społeczna a dostęp do informacji publicznej

Pomoc społeczna a dostęp do informacji publicznej fotolia.pl

Przepisem, który ogranicza dostęp do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej jest art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Wyrok WSA w Olsztynie z 17 stycznia 2019 r. sygn. II SA/Ol 829/18.

Sposób usunięcia kolizji pomiędzy konstytucyjnymi prawami: do dostępu do informacji publicznej i do ochrony prywatności, przez zanonimizowanie decyzji nie może mieć zastosowania, gdy przedmiotem wniosku o udzielenie informacji publicznej jest treść decyzji wydanej w sprawie z zakresu pomocy społecznej. Wynikający z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nakaz ograniczenia udostępnienia informacji publicznej wyklucza możliwość udostępnienia także zanonimizowanej informacji w tym przedmiocie. Sąd podziela pogląd, że organy pomocy społecznej nie posiadają żadnych uprawnień do przekazywania informacji o osobach korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 249/09, i powołane tam orzecznictwo dostępny CBOSA). Ograniczenie udostępnienia, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obejmuje takie informacje dotyczące osoby korzystającej z pomocy społecznej, jak, np.: jej dane osobowe, treść i podstawa prawna rozstrzygnięcia, wszelkie informacje zawarte w uzasadnieniu decyzji dotyczące m.in.: dochodów, wydatków, kryterium dochodowego, składu rodziny, sytuacji życiowej czy przebiegu postępowania wyjaśniającego, przyczyn, dla których zostało wszczęte dane postępowanie (np. w przypadku nienależnie pobranych świadczeń) i wydano dane rozstrzygnięcie.

Źródło: CBOSA

Niedz., 14 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel