Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prospołeczna wykładnia przepisów o świadczeniach rodzinnych

Prospołeczna wykładnia przepisów o świadczeniach rodzinnych fotolia.pl

Błędną jest wykładania art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wykluczającą siostrę niepełnosprawnego wymagającego opieki, z kręgu osób upoważnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, także w przypadku, gdy matka niepełnosprawnego nie może wprawdzie wykonywać opieki z powodu złego stanu zdrowia, lecz nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak wynika z wyroku NSA z 7 maja 2020 r. sygn. I OSK 2831/19.

Sąd wskazał, że formalistyczna wykładnia omawianych przepisów w okolicznościach rozpoznawanej sprawy mogłaby doprowadzić do pozbawienia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jedynej osoby mogącej faktycznie sprawować opiekę nad niepełnosprawnym. Byłoby to sprzeczne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej oraz wynikającą z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP zasadą szczególnej pomocy władz publicznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Źródło: CBOSA

Czw., 21 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel