Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Alert samorządowy: w części siódmej o lokalnym rynku pracy w czasie i po pandemii COVID-19

Alert samorządowy: w części siódmej o lokalnym rynku pracy w czasie i po pandemii COVID-19 .

Kryzys spowodowany epidemią spowodował poważne tąpnięcie na rynku pracy. W warunkach recesji gospodarczej gwałtowanie wzrasta bezrobocie, znacznie zmienia się też dotychczasowo znana struktura pracy. W związku z tym, na jednostki samorządu terytorialnego czekają spore wyzwania.

Autorzy Alertu samorządowego wyróżniają trzy główne aktywności jst w odniesieniu do rynku pracy, zachodzące równolegle:

  1. Działania ukierunkowane na zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych związanych z pandemią a dedykowanych lokalnemu i regionalnemu rynkowi pracy
  2. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości
  3. Utrzymywanie poziomu wysiłku inwestycyjnego związanego z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury społeczno-gospodarczej

W strukturach jednostek samorządu terytorialnego działają urzędy pracy, na których spoczywa dziś obowiązek realizacji wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Muszą one mierzyć się z ogromną skalą złożonych wniosków o pomoc. Podjęte wszelkie możliwe działania – wewnętrzne przesunięcia pracowników, praca w godzinach nadliczbowych oraz wsparcie Starostwa Powiatowego (5 osób) – wydają się być niewystarczające, biorąc pod uwagę chociażby liczbę uprawnionych do otrzymania mikropożyczki (powszechność dostępu do pożyczek - brak ograniczeń dot. spadku obrotów gospodarczych). Autorzy zwracają uwagę, że skala nałożonych zadań przez rządzących na samorządy (urzędy pracy) w ramach Tarczy Antykryzysowej przewyższa ich realne możliwości sprawnej obsługi wniosków przez PUP.

Wśród głównych wyzwań dla jst związanych z pracą wymieniane są m.in.:

  • zwolnienia grupowe na obszarze słabszych ekonomicznie gmin, o monofunkcyjnym rynku pracy mogą prowadzić do głębokiej marginalizacji skutkującej pauperyzacją społeczeństwa, wynikającą z poszerzenia udziału bezrobocia strukturalnego
  • relatywnie bardzo niskie świadczenia oferowane przez PUP w ramach aktywnych form (np. stypendium stażowe)
  • systematyczny wzrost liczby bezrobotnych, z kumulacją przypadającą najprawdopodobniej na przełomie II i III kwartału, która będzie wynikać z zakończenia okresów wypowiedzeń, w ramach zwolnień grupowych

W związku z powyższą sytuacją, eksperci wydali konkretne rekomendacje dla jst:

  • dużym ułatwieniem byłoby, gdyby wsparcie z Tarczy Antykryzysowej było wypłacane przez Urząd Skarbowy, ponieważ w PUP nie ma wiedzy w zakresie wysokości obrotów podmiotów gospodarczych. Pracownicy PUP nie mieli wcześniej tak dużego kontaktu z przedsiębiorcami, jak US czy ZUS. Obsługiwali głównie osoby bezrobotne;
  • oferta ukierunkowana dla osób zwalnianych z pracy musi być oparta na szybkiej interwencji PUP, z wykorzystaniem dostępnych środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, tak aby nie dopuścić do trwałego bezrobocia zwalnianych pracowników
  • (jeśli nie ma) utworzenie lokalnego obserwatorium rynku pracy lub skorzystanie z zasilania ze strony istniejącego już regionalnego obserwatorium, wypełniającego zadania analityczno-doradcze dla władz gminy i powiatu
  • gminy dotknięte zwolnieniami grupowymi i wykazujące, ze względu na monofunkcyjny rynek pracy, cechy bezrobocia strukturalnego muszą zostać objęte ukierunkowaną interwencją publiczną z poziomu krajowego i regionalnego

Więcej rekomendacji można przeczytać w tekście Alertu, który dostępny jest tutaj.

Pt., 22 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn