Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Alert społeczny: w części drugiej o kryzysie ekonomicznym i społecznym

Alert społeczny: w części drugiej o kryzysie ekonomicznym i społecznym fotolia.pl

Pandemia koronawirusa jest sytuacją niezwykle trudną dla każdego z nas. Po występującej obecnie sytuacji adaptacji stresu, nadejdzie moment wyczerpania, które może pogłębić stany lękowe i depresyjne. Mówiąc o kryzysie ekonomicznym nie można zapomnieć o drugim, który z całą pewnością nas dotknie – społecznym.

Autorzy Alertu zwracają uwagę, że istnieje realne niebezpieczeństwo załamania zaufania wobec instytucji publicznych i siebie nawzajem. By temu zapobiec, powinny być zawierane nowe umowy społeczne, zawierane w firmach, instytucjach, ale też pomiędzy społecznościami lokalnymi i samorządami lokalnymi, czy organizacjami pozarządowymi (NGO) i władzami administracyjnymi, które pozwolą nam lepiej żyć za kilka miesięcy, gdy konsekwencje ekonomiczne i społeczne pandemii staną się powszechne, wyraźne i odczuwalne.

W zaistniałej sytuacji stres dotyka bardzo wiele osób – zarówno osoby starsze, niepełnosprawne, narażone na bezpośredni kontakt z innymi ludźmi, jak i dzieci zmuszone do nowej perspektywy edukacji. Skutki stresu mogą być niezwykle dotkliwe, dlatego Autorzy za niezbędna uznają dbałość w kraju o zdrowie psychiczne mieszkańców.

Wśród rekomendacji dla władz znalazły się m.in.:

  •        Władze centralne i samorządowe powinny prowadzić rozsądną, budującą poczucie wspólnoty, a nie zagrożenia, kampanię informacyjną i edukacyjną. Ważne, by przekazywane komunikaty były tak konstruowane, by nie pogłębiały poczucia osamotnienia i lęków
  •        Władze samorządowe i administracja centralna powinny zadbać o sprawne funkcjonowanie ośrodków interwencji kryzysowej
  •        Władze samorządowe, lokalne i ich agendy (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej) powinny współpracować ze wspólnotami sąsiedzkimi i organizacjami pozarządowymi oraz parafiami przy organizowaniu pomocy dla osób starszych i potrzebujących

Pomoc oddolna i ruch samopomocowy może przyczynić się do wzmocnienia więzi społecznych, głównie w obrębie społeczności lokalnych. Ważna jest też działalność organizacji strażniczych, odpowiedzialnych za monitorowanie i upublicznianie działań podejmowanych przez władze publiczne. Należy docenić i wykorzystać potencjał całego trzeciego sektora (NGO) w budowaniu spójności i solidarności, jak też być wrażliwym na potrzeby i zagrożenia komunikowane ze strony różnych grup i środowisk. Autorzy podkreślają, że jeśli nie zadbamy o wspólnotowość w dobie kryzysu, po jego zakończeniu może dojść do skrajnych nierówności społecznych, a co za tym idzie do załamania spójności społecznej.

Z pełną treścią Alertu można zapoznać się tutaj.

Pt., 15 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn