Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej apeluje do organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej apeluje do organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego fotolia.pl

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy zaapelowała do Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Miasteczek Polskich o podjęcie działań na rzecz ochrony miejsc pracy i zachowania godnego poziomu płac pracowników pomocy społecznej. „Liczymy, że lokalny samorząd nie dopuści do ewentualnych cięć w sferze pomocy społecznej, wzmacniając ją jednocześnie w obliczu pojawiających się i palących wyzwań” – czytamy w piśmie przesłanym przez PFZPSiPS.

Od początku wystąpienia zagrożenia związanego z pandemią COVID-19, pracownicy pomocy społecznej niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym. W tym zakresie pandemia w sposób szczególny dotyka lokalnych samorządów, których podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty. PFZPSiPS podkreśliła też heroizm i determinację pracowników domów pomocy społecznej, zwracając uwagę, że pomimo wprowadzonych restrykcji i ograniczeń, żadna z placówek powołanych do niesienia pomocy nie przerwała ciągłości w dostępności swoich usług. Zaznaczyć przy tym należy, że jest to praca w warunkach często ekstremalnych, wymagających szczególnych środków bezpieczeństwa.

„Rola pracowników pomocy społecznej nie zakończy się wraz z ustaniem bezpośredniego ryzyka zakażenia, a obejmować będzie również działania przyszłe, związane z łagodzeniem i przeciwdziałaniem konsekwencjom pandemii” – pisze w piśmie Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Wskazują również, że pomoc społeczna stanie przed wyzwaniem przyjęcia i udzielenia pomocy nowym grupom mieszkańców, którzy w skutek epidemii dotknięci zostali bezrobociem , ubóstwem czy kryzysami psychicznymi i rodzinnymi. Sprostanie tym wyzwaniom będzie możliwe jedynie przy udziale profesjonalnej, wykwalifikowanej kadry pracowników społecznych. W związku z tym Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zaapelowała do instytucji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego o podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników lokalnych instytucji pomocy społecznej. Federacja wyraziła jednocześnie gotowość do współpracy i poszukiwania rozwiązań.

Czw., 7 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska