Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podlaskie. Wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Podlaskie. Wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. fotolia.pl

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie operacji z zakresu wsparcia grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy obejmujących działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
  • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,
  • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
  • podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. 

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1, tj.: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

10a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m. in. ogniska środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.

10b) Wsparcie rodziny w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.

Nabór wniosków potrwa do 7 maja br.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 981 023,00 PLN, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 95%

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 23 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba