Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP interweniuje w sprawie konieczności aneksowania umów o udzielenie pożyczek mikroprzedsiębiorcom

ZPP interweniuje w sprawie konieczności aneksowania umów o udzielenie pożyczek mikroprzedsiębiorcom fotolia.pl

Media informują o tym, że do połowy kwietnia z pożyczek skorzystało ok. 130 tys. przedsiębiorców. Pismo skierowane przez Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Powiatowych Urzędów Pracy (o znaku: DRP-II.0211.5.30.2020.KDB) budzi jednak spore wątpliwości. W związku z powyższym Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka zwrócił się do dyrektor Ewy Flaszyńskiej o niezwłoczną rewizję stanowiska dotyczącego konieczności aneksowania umów o udzielenie pożyczek.

Chodzi o pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawartych przed 18 kwietnia 2020r.

W przesłanym piśmie Prezes Zarządu ZPP zwraca uwagę na fakt, iż do umów pożyczek stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 56 KC czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, ale też te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Związek Powiatów Polskich stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby aneksowania umów a co najwyżej poinformowania przedsiębiorców o bardziej korzystnych warunkach umorzenia pożyczek. Zmiana treści stosunku prawnego pomiędzy starostą i mikroprzedsiębiorcą nastąpiła bowiem z mocy samego prawa.

Sytuacją analogiczną jest zmodyfikowanie wielu zastanych stosunków cywilnoprawnych, na które wpłynęły przepisy tzw. tarczy 1.0 i tarczy 2.0 – w tych przypadkach strony tych umów nie podpisują aneksów dla potwierdzenia tego faktu.

Andrzej Płonka  za niebezpieczny precedens uznał wskazywanie na konieczność aneksowania umów przy każdej zmianie specustawy covidowej. Za przykład podał Powiatowe Urzędy Pracy, które prawdopodobnie będą obsługiwać miliony umów z przedsiębiorcami. Kolejne zmiany przepisów również nie są wykluczone, a co za tym idzie, trudne do wyobrażenia staje się każdorazowe potwierdzanie przez strony zmian warunków zawartych umów. Prezes Zarządu ZPP powyższe działanie uznaje za nadmierną, niezrozumiałą w sytuacji kryzysowej biurokrację.

Związek Powiatów Polskich zgłosi także przedmiotowy problem do rozpatrzenia na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czw., 23 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn