Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kujawsko-pomorskie. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Kujawsko-pomorskie. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym fotolia.pl

6 kwietnia br. rusza nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak TYP d) kluby pracy oraz TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

  • mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
  • osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
  • osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu co do zasady należy realizować na obszarze Miasta Chełmna. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem miasta.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 980 255,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu to 20 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pt., 27 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba