Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co ze stażystami w czasie koronawirusa? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało specjalne pismo

Co ze stażystami w czasie koronawirusa? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało specjalne pismo fotolia.pl

Zamknięte placówki oświatowe, ograniczona praca urzędów i instytucji, praca zdalna – to sytuacja, w której w czasie trwania epidemii koronawirusa muszą odnaleźć się pracownicy. Co jednak z sytuacją stażystów w urzędach pracy, których działalność została zawieszona lub ograniczona? Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił uwagę na powyższą sytuację.

Wiceminister Alina Nowak wysłała do dyrektorów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy pismo, w którym zwraca uwagę na niełatwą sytuację stażystów w związku z sytuacją wywołaną epidemią.

W piśmie podkreślono przede wszystkim, że stażyści muszą dostosować się do decyzji starosty lub marszałka, którzy posiadają kompetencje decyzyjne w zakresie zmian w trybie pracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy – dotyczy to też ewentualnego ograniczenia ich funkcjonowania. W tym czasie stażyści zachowują jednak prawo do stypendium, pozostając w gotowości świadczenia stażu.

Wiceminister zwróciła także uwagę na fakt, że staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. To oznacza, że osoba odbywająca staż nie jest pracownikiem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Co za tym idzie, stażyście nie przysługuje zasiłek opiekuńczy, jak również dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 – te regulacje wynikają z faktu, że osoba odbywająca staż nie jest objęte ubezpieczeniem chorobowym. Podkreślone zostało jednak, że nieobecność stażysty z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem należy uznać za usprawiedliwioną. Jeśli natomiast osoba odbywająca staż musi w tej wyjątkowej sytuacji sprawować opiekę nad dzieckiem, powinna złożyć organizatorowi stażu oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem ze względu na zawieszenie zajęć w placówce oświatowej. Wówczas zachowa prawo do stypendium.

W piśmie wiceminister Alina Nowak podkreśliła też, że możliwe jest przedłużenie okresu stażu o czas nieobecności bezrobotnego na stażu spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem – muszą na to wyrazić zgodę organizator stażu i bezrobotny. Przedłużenie okresu stażu nie powinno jednak przekroczyć 14 dni.

W kwestii organizacji przez powiatowy urząd pracy szkoleń grupowych minister wskazała, że decyzja o ewentualnym odwołaniu lub przeniesieniu na inny termin szkolenia pozostaje w gestii dyrektora PUP. 

Źródło: MRPiPS

Pt., 20 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn